20 მოდის მიმდევარი რომელიც თქვენს ფსიქიკას პირდაპირი მნიშვნელობით დაანგრევს

20 მოდის მიმდევარი რომელიც თქვენს ფსიქიკას პირდაპირი მნიშვნელობით დაანგრევს

გოგონამ უარი უთხრა მას, რადგან ის უსახლკაროს გავდა, შემდეგ კი ის გოგოს წინაშე მდიდარივით წარსდგა

გოგონამ უარი უთხრა მას, რადგან ის უსახლკაროს გავდა, შემდეგ კი ის გოგოს წინაშე მდიდარივით წარსდგა