რატომ ეკრძალებათ მართლმადიდებელ ქალებს შარვლით სიარული? საინტერესოა


მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში ქალების გარდერობში მთავარი ადგილი შარვლებს უჭირავთ და ეს სრულიად ჩვეულებრივი ფაქტია ყველასთვის.მხოლოდ მართლმადიდებლურ ქვეყნებში უშლიან ქალებს შარვლის ტარებას და 90 % მაინც ვერ ეგუება ამ აკრძალვას, რომელსაც დიდად ლოგიკური საფუძველი არც გააჩნია სინამდვილეში.

შარვლის შესახებ ბიბლიაში არც ერთი სიტყვა არაა ნახსენები.არსებობს მკაცრი აკრძალვა სამოსზე, რომელიც კონკრეტულად მამაკაცის სქესს წარმოადგენს.ძველად ხომ ქალისა და მამაკაცის სამოსი ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდებოდა.ბიბლიაში კი არა კონკრეტულად შარვალი, არამედ ზოგადად საპირისპირო სქესისადმი მიმბაძველობაა დაგმობილი.საქმე დიზაინსა და ფასონში კი არაა, არამედ მოტივაციასა და მიზანში.აქ იგულისხმება ტრანსვესტიზმის პრობლემა და სწორედ ესაა უფლისგან აკრძალული, რომ ქალად დაბადებულმა არ უნდა სცადოს მამაკაცად თავის წარმოჩენა და პირიქით, მამაკაცმა კაბის ჩაცმა იმ მიზნით, რომ ქალად წარმოჩენა მოინდომოს თავისი თავის...

მკითხველთა შთაბეჭდილებები