10 რამ, რისიც ბიჭს გოგოზე მეტად ეშინია


გოგონებს ეჩვენებათ, რომ ყველაფერში რაც ეხება ურთიერთობებს, სიყვარულს, პირველ კოცნას, სექს აქვთ უამრავი უსაფოძვლი ირაციონალური შიშები. ჩვენ წარმოგიდგენთ იმ ჩამონათვალს რისიც მამაკაცებს ქალებზე მეტად ეშინიათ ურთიერთობაში.


გოგონასთვის ხელის გადახვევა
10 რამ, რისიც ბიჭს გოგოზე მეტად ეშინია
დაპატიჟოს გოგონა პაემანზე
10 რამ, რისიც ბიჭს გოგოზე მეტად ეშინია
არ მიიღოს პასუხი შეტყობინებაზე
10 რამ, რისიც ბიჭს გოგოზე მეტად ეშინია
პირველი კოცნა
10 რამ, რისიც ბიჭს გოგოზე მეტად ეშინია
უპასუხო სიყვარული
10 რამ, რისიც ბიჭს გოგოზე მეტად ეშინია

გააგრძელე კითხვა: 1 2

მკითხველთა შთაბეჭდილებები