მკითხაობა ხელზე: აი რაზე მეტყვებლებს თქვენს ხელის გულზე არსებული ეს 4 ხაზი

Загрузка...

"ჰირომანტიაში" არსებობს ცნება, რომლის მიხედვითაც ხელზე არსებულ ხაზი დაკავშირებულია პირდაპირ ჩვენ ორგანოებთან. ხაზებს ჩვენი ორგანოების შესახებ ბევრი რამის თქმა შეუძლია.
დღეს ჩვენი რედაქცია წარმოგიდგენთ თუ, რაზე მეტყველებს ხელის გულზე არსებული ხაზები და რომელ ორგანოსთან არის დაკავშირებული ის.

პირველი ხაზი - დაკავშირებულია პირდაპირ გულთან.
მეორე ხაზი - დაკავშირებულია პირდაპირ ტვინთან
მესამე ხაზს უწოდებენ სიცოცხლის ხაზს.
ხოლო მეოთხე ხაზს უწოდებენ ბედის ხაზს.

მკითხველთა შთაბეჭდილებები