ეს ინფორმაცია ყველა ბარათის მფლობელმა უნდა იცოდეთ. თაღლითები ახალი, დახვეწილი მეთოდი.

Загрузка...

"სკიმინგი" - თაღლითობის გავრცელებული ტიპი, რა დროსაც თაღლითები ბანკომატებიდან და სხვა მოწყობილებებიდან იპარავენ თქვენს მონაცემებს, იმახსოვრებენ პინს და შემდგომში ბარათით სარგებლობენ.

ეს ინფორმაცია ყველა ბარათის მფლობელმა უნდა იცოდეთ. თაღლითები ახალი, დახვეწილი მეთოდი.

არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ხართ, ან სად მუშაობთ. იმ შემთხვევაში, თუ თაღლითებს თქვენი ბარათი ხელში ჩაუვარდათ, არსებულ თანხას მთლიანად დახარჯავენ ისე, რომ მომავალში თქვენ ვერ გაიგებთ თუ საიდან მოიპოვეს თქვენი ინფორმაცია.

ყოველწლიურად უსაფრთხოების საკითხებში სხვადასხვა ცვლილებებისთვის, რომელიც სისტემის უსაფრთხოებას განაპირობებს საერთაშორისო ბანკები დიდ თანხებს ხარჯავენ, თუმცა თაღლითური ჯგუფები საკუთარ მეთოდებს ხვეწენ და ბანკის ახალ თავდაცვის მეთოდებთან შესაბამისობაში მოყავთ.

ალბათ გიფიქრიათ, თუ თქვენც მსხვერპლი გახდებით პოლიცია დაგეხმარებათ, რაც თითქმის შეუძლებელია. პირველრგიში უნდა ავღნიშნოთ ის პროცედურები, რომელიც საბანკო ანგარიშის უნებართვოთ გამოყენებას მოსდევს. თქვენ მოგიწევთ არაერთი საბუთზე ხელის მოწერა, დოკუმენტების გამოთხოვა და ა.შ, რომელიც საკმაოდ დიდ დროს მოითხოვს. რაღაც დროის შემდეგ პროცედურები მართალია სრულდება და გამოძიება მიმდინარეობს, მაგრამ მცირეა იმის შანსი, რომ გაიგოთ, ვინ მოგპარათ თანხა. ყოველივე ეს იმიტომ, რომ თაღლითური ჯგუფები იყენებენ პროგრამებს, რომელიც ლოკაციას ცვლის და პოლიციის კიბერ სამსახურიც უძლური ხდება. გამოძიება სერიოზულ დონეზე მხოლოდ მაშინ მიმდინარეობს, თუ მსხვერპლის ანგარიშიდან ასობით ათასი, ან რამდენიმე მილიონის ოდენობის თანხა გაქრა.

ამ სტატიაში OXOTV-ს რედაქციას სურს წარმოგიდგინოთ რამდენიმე ფოტო-რჩევა, რისი საშუალებითაც ამოიცნობთ, თაღლითურ სქემებს, რომელსაც ხშირად დამწყები თაღლითური ჯგუფები იყენებენ.

დააკვირდით ამ ორ მოწყობილობას. მხოლოდ მცირე ზომის ცვლილება და თქვენ მსხვერპლი ხდებით. მიაქციეთ ყურადღება, რომ "გადასახდელი" აპარატი უწინდებურისგან განსხვავებული არ იყვეს და არ შეიცავდეს ის "ბარათების" დამკოპირებელს.

ეს ინფორმაცია ყველა ბარათის მფლობელმა უნდა იცოდეთ. თაღლითები ახალი, დახვეწილი მეთოდი.

ბევრ აპარატს აქვს ერთგვარი "ხელმომწერი", რომელიც ასე უნდა ამოიცნოთ.

ეს ინფორმაცია ყველა ბარათის მფლობელმა უნდა იცოდეთ. თაღლითები ახალი, დახვეწილი მეთოდი.

iSC250 მოდელის აპარატებს გააჩნიათ "მწვანე ნათება", რომელიც მხოლოდ ბარათის სიახლოვისას ინთება.

ეს ინფორმაცია ყველა ბარათის მფლობელმა უნდა იცოდეთ. თაღლითები ახალი, დახვეწილი მეთოდი.

განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ "ტერმინალებს". იმ შემთხვევაში, თუ კლავიატურა ნაკლებად არის განათებული, მაშინ ის სავარაუდოთ თაღლითების სამიზნეა. იმ შემთხვევაში თუ კლავიატურა კარგად არის განათებული და არ აღენიშნება ციფრების ერთგვარი "გაორება", მაშინ უს უსაფრთხოა.

ეს ინფორმაცია ყველა ბარათის მფლობელმა უნდა იცოდეთ. თაღლითები ახალი, დახვეწილი მეთოდი.

ხშირად თაღლითები სხვადასხვა დაწესებულებებში ამონტაჟებენ აპარატებს, რომლითაც თქვენს ბარათზე სრული წვდომა ექნებათ. უმჯობესია თუ უკონტაქტო აპარატებს გამოიყენებთ.

ეს ინფორმაცია ყველა ბარათის მფლობელმა უნდა იცოდეთ. თაღლითები ახალი, დახვეწილი მეთოდი.

მართალია უკონტაქტო აპარატები შედარებით ნელა მუშაობენ, ვიდრე ჩვეულებრივი, თუმცა ის უფრო დაცულია.

ეს ინფორმაცია ყველა ბარათის მფლობელმა უნდა იცოდეთ. თაღლითები ახალი, დახვეწილი მეთოდი.

მკითხველთა შთაბეჭდილებები