იაპონიაში მატარებლის სადგური 700 წლის ხის ირგვლივ ამ უცნაური მიზეზის გამო ააშენეს.


იაპონიაში, ქალაქ ოსაკაში არსებობს მატარებლის სადგური, რომლითაც ყოველდღიურად ათასობით ადამიანი სარგებლობს. სადგურის მახლობლად არის ხე, რომელიც ოფიციალური მონაცემებით 700 წლისაა.

სადგური, რომლის მახლობლადაც ასწლოვანი ხეა 1910 წელს აშენდა. 60 წლის შემდეგ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, სადგურის გაფართოება, რის გამოც ხის მოჭრა გადაწყვიტეს. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყვეს ადამიანები, რომელთაც ხის მოჭრა გადაწყვიტეს სხვადასხვა მიზეზის გამო დაავადდნენ. ზოგიერთ მათგანს მაღალი სიცხე, ზოგიერთს კი სხვადასხვა საშინელი სიმპტომები აღენიშნებოდა. ეს ადამიანები რამდენიმე კვირა საწოლიდან ვერ დგებოდნენ.

საბოლოოდ, ადგილობრივმა მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სადგურს რეკონსტრუქცია ხის მოჭრის გარეშე ჩაუტარდებოდა. მოსახლეობა, რომელიც სადგურით ყოველდღე სარგებლობდა გაოცებული იყო იმით, თუ რა ძალა ქონდა ამ ხეს. სადგურის რეკონსტრუქცია 1973 წელს დაიწყო და 1980 წელს დასრულდა. რეკონსტრუქციის დამთავრებისთანავე მოსახლეობამ აქ მცირე ზომის სალოცავი ააშენენეს, რომლითაც პატივს სცემდნენ ხის არსებობას.

იაპონიაში მატარებლის სადგური 700 წლის ხის ირგვლივ ამ უცნაური მიზეზის გამო ააშენეს.
იაპონიაში მატარებლის სადგური 700 წლის ხის ირგვლივ ამ უცნაური მიზეზის გამო ააშენეს.
იაპონიაში მატარებლის სადგური 700 წლის ხის ირგვლივ ამ უცნაური მიზეზის გამო ააშენეს.
იაპონიაში მატარებლის სადგური 700 წლის ხის ირგვლივ ამ უცნაური მიზეზის გამო ააშენეს.
იაპონიაში მატარებლის სადგური 700 წლის ხის ირგვლივ ამ უცნაური მიზეზის გამო ააშენეს.
იაპონიაში მატარებლის სადგური 700 წლის ხის ირგვლივ ამ უცნაური მიზეზის გამო ააშენეს.
იაპონიაში მატარებლის სადგური 700 წლის ხის ირგვლივ ამ უცნაური მიზეზის გამო ააშენეს.

მკითხველთა შთაბეჭდილებები