ტესტი ლოგიკაზე: რამდენ სამკუთხედს ხედავთ ამ კატის ფიგურაზე?

Загрузка...

მოცემულ ტესტში თქვენ გევალებად მოძებნოთ დაფარული გეომეტრიული ფიგურები. ეს ტესტი ერთი შეხედვით საკმაოდ მარტივად გამოიყურება, მაგრამ დაგვერწმუნეთ ის ძალიან რთულია, ეს კი საკმაოდ კარგი საშუალებაა შეამოწმოთ თქვენი ლოგიკა და გაავარჯიშოთ გონება.

მაშ ასე, რამდენ სამკუთხედს ითვლით ამ სურათზე? კარგად დააკვირდით და არ იჩქაროთ სწორი პასუხის ნახვა.

გააგრძელე კითხვა: 1 2

მკითხველთა შთაბეჭდილებები